Nyelvfejlesztő táborok idén is

A Más Nyelven nyelviskola idén is várja az angol és német iránt érdeklődő iskolásokat nyári nyelvfejlesztő táboraiba. A foglalkozásokon egyedi kommunikációfejlesztő, játékos szövegértési és szövegalkotási feladatokkal találkozhatnak a táborozók és szakoktatóink segítségével gyakorolhatják a nyelvet. Az intenzív szókincsfejlesztés és nyelvgyakorlást…

A pünkösd eredete

A pünkösd, avagy a hetek ünnepe egy hét napos időközt jelöl, ami a húsvéttól számított hét hét utáni első, vagyis ötvenedik napra esik. Ez az ünnep az Ószövetségi zsidóság egyik legfontosabb ünnepe volt (nemzeti és vallási viszonylatban is).