A Színház- és Filmművészeti Egyetem tematikus nyári táborai

A Színház- és Filmművészeti Egyetem tematikus nyári táborokat hirdet a színház és film iránt érdeklődő fiatalok számára 16-26 éves korig. Egyhetes foglalkozások, neves szakemberek, intenzív képzés július 7-12-ig.

Színészmesterség
Szakmai vezetők: Forgács Péter, Hegedűs D. Géza, Kovács Dániel.
További közreműködők: Hegymegi Máté fizikai színházi koreográfus hallgató, Faragó Zsuzsa m.v. dramaturg
A vezető tanárok előre választott téma alapján, döntő részben színészi gyakorlatokon keresztül alakítják a nyári egyetem programját. A résztvevők közös próbákon dolgoznak ki jeleneteket, készülnek fel rövidebb előadásokra. A munka döntő részében színészi gyakorlatok, jelenetek készülnek az adott témára, közös próbával és értékeléssel, valamint egyéni munkában. A foglalkozások mellett játékok és gyakorlatok zajlanak (beszéd, zenei, mozgás, színészgyakorlatok)
Hogy képzeld el a hetet? Zárt, koncentrált, reggeltől késő estig tartó kötött program, közösen beosztott próbaidő. A nap elején egy-másfél órás mozgás, bemelegítés – fejlődve-fejlesztve, a hét végére valamilyen eredményt elérve. A kurzusvezető tanár/tanárok egy nap folyamán többször megjelenik/megjelennek, órát tart, próbát néz, konzultál. A kurzusvezető tanárok egy-egy fiatal, az elmúlt években végzett színészt (pl. saját növendéküket) is behoznak a résztvevők közé.
Részvételi díj:
49.000 Ft +ÁFA (bruttó 62.230 Ft), mely magában foglalja a szállást, a napi háromszori étkezést, valamint a szakmai program költségeit. (A jelentkezési feltételeket lásd lenn!)

Filmíró kurzus
Szakmai vezetők: Stőhr Lóránt, Báron György, Nagy V. Gergő
Az egyhetes kurzus a kamaszkor témája köré szerveződik: mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozások középpontjában ez áll. Délelőttönként neves filmtörténészek és szakírók mutatják be a téma fontosabb magyar és amerikai darabjait (a Sípoló macskakőtől a Kölykökig), délutánonként pedig a résztvevők a filmekhez kapcsolódó kreatív feladatokat kapnak – legyen szó a Kis Valentinó alaphelyzetének továbbgondolásáról, vagy egy apró történet megírásáról egy kamaszkori élmény alapján -, amelyek megoldásában a tanszék művésztanáraitól kapnak segítséget.
Hogyan képzeld el a hetet? Filmelemzés, kreatív írás és előadás hármasa alkot egy napot, minden nap e beosztás szerint halad.

Részvételi díj:
39.000 Ft +ÁFA (bruttó 49.530 Ft), mely magában foglal napi egyszeri étkezést, valamint a szakmai program költségeit. (A jelentkezési feltételeket lásd lenn!)

Improvizáció
Szakmai vezetők: Várady Zsuzsi és Molnár Levente
Közreműködnek a Momentán társulat tagjai
Bevezetés a színpadi improvizáció alapjaiba. Egymásra figyelés, önmagunkra figyelés, pillanatban létezés. Csapatmunka, közös építkezés. Elfogadás, nyitottság. Megkeresni, mit akar a másik. Megtanulunk hibázni. Kockáztatni. Megérteni, mi a történet, milyen elemekből áll, hogyan meséljünk közösen történetet. Expozíció, fordulat, lezárás. Mitől jelenet a jelenet? A változás fogalma az impróban. Hétköznapi cselekvések. Információadás, konkrétumok, ki-mit-hol-miért. Kommunikációs alapok, testbeszéd, státusz, emberi viszonyok és viszonyulások. Zenés improvizáció. Improvizáció mint eszköz, és improvizáció a nézők előtt – Momentán játékok.
Hogyan képzeld el a hetet? Impróelmélet folyamatosan a gyakorlattal párban, fogalmak tisztázása, utólagos elemzés és megértés. A hét végén nyilvános bemutató óra. És játék, játék, játék. Napi beosztás 10-18 óráig. Utolsó este nyilvános bemutató.
Részvételi díj:
39.000 Ft +ÁFA (bruttó 49.530 Ft), mely magában foglal napi egyszeri étkezést, valamint a szakmai program költségeit.
Jelentkezés:
A lent található jelentkezési lapot kérjük kitöltve a nyariegyetem-szinhaz@szfe.hu emailcímre elküldeni. Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot. A jelentkezés a befizetési igazolás megküldésével válik hivatalossá! Határidő június 30.

Fizetési feltételek:
A fizetés 2 részletben történik.
Az első részlet az Improvizáció és a Filmíró kurzusra bruttó 43.530 Ft, a Színészmesterség Kurzusra bruttó 50.230 Ft.  A Nyári Egyetem csak megfelelő létszám esetén indul. A jelentkezés az előleget igazoló befizetési bizonylat megérkezése után tekinthető hivatalosnak.
Helyszín:
Színház- és Filmművészeti Egyetem
1088 Budapest
Vas utca 2/c.